Tumulteuze vergadering

Mei 2010 We zijn weer in Mahmutlar en hebben het weer prima naar onze zin. De eerste dagen waren gevuld met de voorbereidingen van de jaarlijkse vergadering van de Vereniging van Eigenaren waarvan Sjaak de voorzitter is en ik het secretariaat doe.
We hebben samen met Ali (de penningmeester) met handen en voeten en woordenboek de cijfers bekeken van afgelopen jaar en een voorstel gemaakt voor de nieuwe jaarlijkse bijdrage van de eigenaren voor komend jaar. Verder andere algemene dingen goed op een rij gezet, de volmachtformulieren verzameld met het eventuele commentaar van de bewoners. Kortom we waren goed voorbereid.
Het begin van de vergadering liep zoals verwacht zonder problemen tot we bij de financiële zaken kwamen. Namens Toros Çekiç Residence (de projectontwikkelaar die nog 28 onverkochte appartementen heeft) waren 3 afgevaardigden aanwezig, op het moment dat we de jaarlijkse bijdrage wilden gaan voorstellen brachten zij naar voren dat er eerst een nieuw bestuur gekozen moest worden! 

In Turkije moet volgens de informatie die we nu hebben elk jaar het bestuur opnieuw worden herkozen of nieuw lid kan worden gekozen. Op zich geen probleem maar wij vinden het wel vreemd dat er eerst een bestuur moet worden her-/gekozen en dat daarna pas de begroting wordt goedgekeurd. Het zittende bestuur heeft deze begroting opgemaakt hierin hebben eventuele kandidaten nog niet meegedacht. Het lijkt ons logisch om eerst de belangrijke voorstellen te behandelen en vast te stellen in de vergadering zodat diegene die zich verkiesbaar heeft gesteld nog de keuze heeft of hij dit ondersteunt en daadwerkelijk wil plaatsnemen in het bestuur. Maar ja willen ze het andersom dan hoeft dat ook geen probleem te zijn doen we dat toch we passen de agenda aan. We gaan eerst het bestuur kiezen!
Nou dat werd dus een heel probleem en een vergadering met veel tumult! Dilaver Çekiç, de projectontwikkelaar, was in allerijl gebeld en kwam de vergadering ook bijwonen en hij blokkeerde gelijk de hele boel want hij had volgens zijn zeggen allerlei rechten. Er ontstond een hele discussie in het Turks met af en toe een stuk vertaling naar het Engels die hoog opliep zeker ook met de Turkse eigenaren, veelal voormalig landeigenaren en TCR en we kwamen geen stap verder
Dilaver Çekiç weigerde om een nieuw bestuur te laten kiezen en zei dat hij in zijn recht stond. Wij begrijpen wel waar zijn frustratie uit voortkomt. Volgens de wet moet elke eigenaar de jaarlijkse bijdrage die wordt vastgesteld op de vergadering voor zijn appartement voldoen. Het probleem is dat TCR deze bijdrage niet wil betalen voor de 28 onverkochte appartementen. Zij willen een uitzonderingspositie. Dilaver Çekiç beroept zich op contracten met de voormalige landeigenaren maar deze kan hij niet laten zien en zij zijn het niet met hem eens dat moet dus eerst worden uitgezocht.
Kortom na een zeer vervelende discussie heeft Sjaak de vergadering geschorst. Dat is knap lastig want er moet natuurlijk wel geld binnenkomen om de rekeningen en het personeel te betalen en nog een heleboel voornamelijk (garantie )werk van TCR moet over gesproken worden en worden geregeld. Maar nu kunnen we niets.
Wel zij we samen met de voormalige landeigenaren die in ruil voor hun land diverse appartementen in het C Block hebben gekregen en een advocaat aan het uitzoeken hoe dat zit met die contracten en welke rechten en plichten wij hebben als bestuur. Onnodige verspilling van tijd en energie en vertraging van allerlei technische problemen die er nog liggen Ook onze tijd hier in Mahmutlar is beperkt over een paar weken zullen we toch echt weer terug moeten naar huis en dan wilden we eigenlijk wel wat zaken geregeld hebben maar of dat nu gaat lukken geen idee.We wachten wel af.
Ik ben bang dat we over enkele weken/maanden toch een keer extra zullen moeten gaan. Nu is het niet zo’n heel erge straf om hierheen te moeten gaan maar ja het kost je wel weer tickets + de kosten voor transfer en “ vrije” dagen oftewel dagen die Sjaak niet kan declareren en niet werken is bij ons niet verdienen.