Researchers have managed to date back the history of Syedra to the 7th century BCE when it was settled by the Greeks as Σύεδρα. It was located at the border of three historical lands: Claudius Ptolemy placed Syedra in Cilicia, Stephanus of Byzantium assigned it to Isauria, while Hierocles located it in Pamphylia.

The most memorable moment of the city’s history was in 194 CE when a letter of commendation from Roman Emperor Septimius Severus arrived at the city. The Emperor praised the courage of Syedra inhabitants who bravely fought off numerous pirate attacks. In order to commemorate this event, the contents of this letter were engraved in stone. This inscription is currently displayed, along with some other artefacts from Syedra, in the Archaeological Museum in Alanya.

Syedra experienced the period of its greatest prosperity in the 2nd century CE, when the city walls were erected, defining an extensive area on the top of the hill. It is estimated that at that time Syedra’s population reached 4500 inhabitants. Later, the city declined and the fortifications were rebuilt in order to better protect its smaller area. There was a continuity of the settlement in the area until the 13th century CE.Among the most important buildings that have been preserved, in better or worse condition, in Syedra are impressive baths, a gymnasium, a colonnaded street, five water cisterns, an ancient temple, a Byzantine church and an olive-oil workshop. Unfortunately, almost nothing has remained from an ancient theatre. However, the ruins of houses and workshops from the Roman period are still visible. There is also an interesting cave where baptisms took place in early Christian era. It was decorated with frescoes, fragments of which can still be seen on the walls.
Bron: TAN Travel Guide
https://turkisharchaeonews.net/site/syedra

Bron: Huriet News
Bron: AAPhoto Daila Sabah

Syedra was een stad in Cilicië van de 7e eeuw v.Chr. tot de 13e eeuw. Vandaag is Syedra een ruïne in Turkije, 20 km ten oosten van Alanya.

De eerste oud-Griekse nederzetting in Syedra dateert van de 7e eeuw v.Chr. De Grieken woonden er in de grotten. Syedra bevindt zich aan de kust, op 400 m boven de zeespiegel, op een hoge heuvel gelegen. Grondwater borrelt er naar de oppervlakte omwille van het waterondoorlaatbare gesteente. De bloei van Syedra kwam er tijdens het Romeins bestuur. De inwoners van Syedra slaagden erin de talrijke piraten te verdrijven die zich in de grotten aan de kust verscholen. Keizer Septimius Severus (146-211) prees Syedra voor haar moed om de piraten te lijf te gaan; deze gedenksteen bevindt zich vandaag in het Historisch Museum van Alanya.

In de 2e en 3e eeuw kende de stad haar hoogtepunt. Meer dan 4.000 inwoners telde het Romeinse Syedra. Ze bouwden een groot waterbassin voor drinkwater, alsook thermen om te baden. In het centrum van de stad kwam een zuilengang rondom de marktplaats. De stad werd een knooppunt van Romeinse handel over zee. De grootste havenstad in de buurt was Side.

Met de herinrichting van de provincie Cilicia kwamen Syedra en Alanya in de provincie Pamfylië terecht. Syedra werd de zetel van het bisdom Syedra, vanaf de 3e eeuw. In het Oost-Romeinse Rijk en nadien het Byzantijnse Rijk bouwden de inwoners 2 kerken, alsook een necropolis. De Byzantijnen versterkten Syedra met een vestingmuur. Naar het einde van de 11e eeuw verminderde de Byzantijnse invloed in de streek en verloor Syedra haar belang. De Armeniërs lijfden Syedra in voor hun Cilicisch rijk (11e eeuw). Syedra lag, zoals Alanya, in het grensgebied van de Armeniërs met Byzantium. Toen de Ottomanen Armeens-Cilicië veroverden (13e-14e eeuw) verlieten de laatste inwoners Syedra. Het werd een ruïne.

The only way to get to Syedra is by car or on foot. From Alanya / Mahmutlar follow the D400 towards Gazipasa. A few kilometers after Hotel Utopia you turn left, this is clearly signposted. You follow the winding road up. At a certain point you come to a school and there the paved road ends and it becomes a sandy path. We did not dare to continue the first time so we parked there and started walking. This was a long way up the mountain. At the top there was a very nicely paved parking lot, a small house with an entrance fee and a toilet block. So we could have continued driving.

De enige manier om in Syedra te komen is met de auto of te voet. Vanaf Alanya/Mahmutlar volg je de D400 richting Gazipasa. Enkele kilometers na hotel Utopia sla je linksaf dit staat duidelijk aangegeven. Je volgt de kronkelende weg omhoog. Op een gegeven moment kom je bij een schooltje en daar houdt de verharde weg op en wordt het een zandpad. Wij durfden de eerste keer niet goed door te rijden dus hebben we daar geparkeerd en zijn gaan lopen. Dit was nog een heel stuk berg opwaarts. Boven aangekomen was er een heel mooi geplaveide parkeerplaats, een huisje waar entree kan worden geheven en een toiletgebouw. We hadden dus best door kunnen rijden.