Little is known about the history of Naula and the sources that mention this city are extremely scarce. The preserved ruins of the buildings date back to the Byzantine period. It is believed that at that time Naula served as a port for Leartes – a city located further away from the coast.

Sightseeing:
Within the Naula quarter in Mahmutlar there are fragments of ancient walls, a theater, a colonnaded street, two fountains and other, smaller buildings. Most of these structures are very poorly preserved.

The most interesting buildings in Naula are the remains of four early Christian churches, which were marked by the researchers with letters from A to D. From church A only the apse wall has been preserved, where you can see the traces of paintings. Church B is in a better state, because it still has southern and northern walls and an apse. This building originally was about 20 meters long. The walls are plastered and some fragments of frescoes are also visible. There is a niche by the apse which, most probably, once served as a prothesis i.e. a place where the donations made to the parish were stored. The remains of a two-storied building, with visible window openings in the walls, stand next to this church.

Church C is located a little further, in a garden that belongs to a private house. Not much of this building has survived, as the matter of fact only its apse is visible. Church D stands in the yard of another house, just off a banana plantation.

The apse with a double window and part of the north wall from this building remain to the present times. There are also fragments of mosaic floor, in the form of small, finely finished, square pieces of stones. The researchers speculate that there is at least one other church, not yet identified, in Naula.

From the same, Byzantine, period are the stretches of city walls, built from slate stones and bricks. Especially their watchtowers attract attention, now rising to a height of two stories.
Bron:Antalya, Side and Alanya: TAN Travel Guide
https://turkisharchaeonews.net/site/naula

Er is weinig bekend over de geschiedenis van Naula en de bronnen die deze stad noemen zijn buitengewoon schaars. De bewaarde ruïnes van de gebouwen dateren uit de Byzantijnse periode. Er wordt aangenomen dat Naula in die tijd diende als haven voor Leartes – een stad die verder van de kust ligt.

Bezienswaardigheden bekijken:
Binnen de wijk Naula in Mahmutlar zijn er fragmenten van oude muren, een theater, een straat met zuilen, twee fonteinen en andere, kleinere gebouwen. De meeste van deze structuren zijn zeer slecht bewaard gebleven.

De meest interessante gebouwen in Naula zijn de overblijfselen van vier vroegchristelijke kerken, die door de onderzoekers werden gemarkeerd met letters van A tot D. Van kerk A is alleen de apsismuur bewaard gebleven, waar je de sporen van schilderijen kunt zien. Kerk B verkeert in een betere staat, omdat ze nog steeds zuidelijke en noordelijke muren en een apsis heeft. Dit gebouw was oorspronkelijk ongeveer 20 meter lang. De muren zijn gepleisterd en enkele fragmenten van fresco’s zijn ook zichtbaar. Er is een nis bij de apsis die hoogstwaarschijnlijk ooit diende als een prothese, d.w.z. een plaats waar de donaties aan de parochie werden bewaard. De overblijfselen van een gebouw met twee verdiepingen, met zichtbare raamopeningen in de muren, staan ​​naast deze kerk.

Kerk C ligt iets verder, in een tuin die bij een woonhuis hoort. Er is niet veel van dit gebouw bewaard gebleven, aangezien alleen de apsis zichtbaar is. Kerk D staat op het erf van een ander huis, vlak bij een bananenplantage.

De apsis met dubbel raam en een deel van de noordmuur uit dit gebouw zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Er zijn ook fragmenten van mozaïekvloer, in de vorm van kleine, fijn afgewerkte, vierkante stukjes steen. De onderzoekers speculeren dat er in Naula ten minste één andere kerk is, die nog niet is geïdentificeerd.

Uit dezelfde, Byzantijnse, periode zijn de uitgestrekte stadsmuren, gebouwd van leisteen en bakstenen. Vooral hun wachttorens trekken de aandacht, nu oplopend tot een hoogte van twee verdiepingen.
Bron: Antalya, Side en Alanya: TAN-reisgids
https://turkisharchaeonews.net/site/naula