Voor de VvE hebben we in januari niet veel kunnen doen. Na de vervelende vergadering van mei vorig jaar heeft de projectontwikkelaar Toros Cekic Residence maandenlang tijd gerekt en in September 2010 een rechtszaak aangespannen omdat het bestuur niet rechtsgeldig zou zijn.
De aanklacht is dat wij de eigenaren niet per brief hebben uitgenodigd wat volgens de wet wel moet. Wij hebben per e-mail, via de publicatieborden en de website alle eigenaren op de hoogte gebracht. De rechtszaak die 10 januari 2011 diende heeft nog niet veel opgeleverd. TCR is in het gelijk gesteld want ja volgens de wet hebben wij de uitnodiging niet per brief gedaan. In februari moesten beide partijen een tijdelijk bestuurder voorstellen die dan een nieuwe vergadering moet uitschrijven. Tijdens deze zitting werd gevraagd om alle machtigingen die we hadden voor de vergadering in mei 2010 te overhandigen aan de rechter dit moest in april 2011 worden gedaan. In onze ogen allemaal vertragingstechnieken van TCR. Het is heel duidelijk wat hij niet wil en dat is voor de onverkochte appartement ( nu nog 21) niet de volledige bijdrage betalen maar slechts de helft. Dit betekent dat alle andere eigenaren een hogere bijdrage moeten betalen en dat willen de meeste mensen niet en zeker de Turkse eigenaren accepteren dit niet. Er is tenslotte een wet die voorschrijft dat een projectontwikkelaar voor de onverkochte appartementen de volledige bijdrage dient te betalen! In april is deze informatie overhandigd aan de rechter en toen werd weer gevraagd om een getuigenverklaring dus weer uitstel !? In mei 2011 heeft de rechtszaak een vervolg gekregen en is er eindelijk een tijdelijke bestuurder aangesteld. Met deze persoon die voor de komende 6 maanden is aangesteld zijn we best tevreden nu maar hopen dat hij binnenkort aan de slag gaat en er in het najaar een nieuwe vergadering komt. Gelukkig is op het park alles redelijk goed verlopen en ziet het er nog steeds prima uit. Dit zeker ook dankzij de inzet van de Turkse eigenaren die alle achterstallige betalingen hebben voldaan en enkele Europese eigenaren die alvast weer hebben betaald voor het komende jaar konden de rekeningen worden voldaan en bleef het park draaien. Ook in de meivakantie hebben we weinig gedaan voor de VvE. Wel heeft Sjaak enkele keren overleg gehad met de tijdelijk bestuurder en oud bestuursleden maar zoals we het nu hebben begrepen is het wachten nog op de officiële papieren van de rechtbank waarin beschreven staat welke bevoegdheden de tijdelijk bestuurder heeft en wat zijn taken zijn.