Machtiging voor aankoop van een woning

Sinds september 2009 hebben we al de sleutels van het appartement in het C-blok en hebben we het grootste bedrag ook al betaald, zijn de verzekeringen afgesloten en gebruiken wij het appartement ook maar voordat je het op je eigen naam hebt staan dat heeft hier even tijd nodig.
De gebruikelijke gang van zaken is dat permissie moet worden gevraagd voor de aanvraag van de TAPU (= eigendomsbewijs) bij het leger in Izmir. Hier wordt  nagekeken of de huidige eigendomspapieren kloppen en als dat allemaal goed wordt bevonden krijg je toestemming om een nieuwe TAPU aan te vragen. Dan moet je samen met de vorige eigenaar, want die vraagt de overschrijving het aan, langs het Tapu-kantoor in Alanya. Dit gaat vaak niet in één bezoekje maar soms moet je meerdere keren terug om bij de juiste persoon de stempel voor de volgende stap te verkrijgen en daar zouden we dan iedere keer allebei bij aanwezig moeten zijn omdat het appartement op onze beider namen komt te staan.

In dit tijdrovende gedoe hebben wij helemaal geen zin zonde van onze vakantiedagen dus we hebben bij de notaris aan Mustafa Ölmez van Dünya Property een machtiging afgegeven om dit allemaal te regelen voor ons.
We waren zeer verbaasd dat het deze keer maar één pagina bevatte want de machtiging bij aankoop van ons eerste appartement A9 bevatte vier pagina’s. Dit blijkt helemaal niet nodig en de machtiging voor C22 is dan ook zeer beperkt opgesteld en vermeld precies wat Mustafa allemaal voor ons mag afwikkelen betreffende de aankoop van appartement en met een einddatum erin zodat het na die datum niet meer te gebruiken is.

We hebben toentertijd in 2006 ook aan Toros Çekiç Residence  een in het Turks geschreven machtiging afgegeven om het papierwerk m.b.t  de aankoop van ons appartement te kunnen regelen. Omdat Mustafa hem voor ons heeft vertaald naar het Engels, komen we erachter dat in die de machtiging van vier volle pagina’s staat dat drie personen die op dat moment werkzaam zijn  bij TCR  voor ons:
*onroerend goed kunnen aan- en verkopen, 
*een rekening kunnen openen op onze naam en onze bankzaken kunnen regelen,
*allerlei ander officieel papierwerk kunnen uitvoeren,
*namens ons mogen stemmen op de jaarlijkse ledenvergadering
en er stond nergens een einddatum vermeld dus in principe kunnen ze die machtiging onbeperkt en nog jarenlang gebruiken.

 Hier schrokken wij wel vreselijk van! TCR  heeft dus geheel onnodig een zeer uitgebreide machtiging laten opstellen zonder ons daarvan op de hoogte te stellen want hier hadden wij echt nooit mee ingestemd. Wij vertrouwden de mensen van Toros Cekic Residence volledig en gingen er dus ook heel naïef van uit dat het allemaal normaal is wat er gebeurt en daarin zijn we flink teleurgesteld.
Daarnaast moet er verplicht een beëdigd tolk aanwezig zijn als je als buitenlander iets laat vastleggen bij de notaris waar je ook een vergoeding voor moet betalen. Je verwacht dan ook dat deze man/vrouw verteld wat er allemaal in vermeld staat. Niet dus blijkt nu! Want ook deze beste man heeft bovenstaande zaken niet benoemd want dan hadden wij nooit getekend.
Nu  jaren later en al een paar keer bij een notaris te zijn geweest bedenk ik dat wij wel heel naïf  waren. Die tolk is ook door tussenkomst van TCR geregeld want deze mijnheer lieten zij altijd komen als ze met klanten naar de notaris gingen. Anders moet je op het notariskantoor wachten op een tolk die dan opgeroepen wordt en dat kon wel eens wat langer duren dus zij schakelen een tolk in die gelijk meegaat. Klinkt heel aannemelijk maar heb er nu mij twijfels bij.

Eerlijkheid gebiedt wel om te vermelden dat TCR geen misbruik heeft gemaakt van deze machtiging maar toen wij dit ontdekten in 2009 hebben we besloten om de machtiging officieel in te trekken vooral ook omdat hij is afgegeven zonder einddatum. En het lijkt misschien paranoia maar wat als één van die medewerkers weggaat bij TCR wat kan er dan gebeuren? Nee wij gaan onze afgegeven machtiging zo snel mogelijk intrekken.
Je moet dan opnieuw naar de notaris met de in 2006 afgegeven machtiging en de adressen van de gemachtigden, je hebt weer een beëdigd tolk nodig, van ons allebei zes pasfoto’s en dan kan opdracht worden gegeven om de machtiging in te trekken.
Elke gemachtigde krijgt dan van de notaris een brief/formulier waarin staat vermeld dat de machtiging is ingetrokken, deze moeten ze ondertekend terug sturen en er gaat ook een formulier naar het Tapu kantoor dat de machtiging is ingetrokken. Dit alles kost je dan wel weer een halve dag tijd en 200 euro maar wij vonden dat wel noodzakelijk. Wij vonden het geen prettig idee dat er nog steeds drie mensen zouden zijn die voor ons allerlei zaken zouden kunnen regelen en beslissen.

Het zou correcter zijn geweest van Toros Çekiç Residence als ze de beperkte machtiging hadden laten opstellen dus alleen aankoop en papierwerk voor de aanschaf van ons appartement en met een einddatum of ze hadden ons volledig moeten informeren over wat er echt allemaal mee geregeld kan worden en ons de keuze te laten. Wij zijn hierin erg teleurgesteld en eigenlijk ook best wel boos.

.

Dus zoals al gezegd deze keer een beperkte machtiging waarmee Mustafa alle werkelijk benodigde formalteiten voor ons kan afhandelen. Dit heeft er dus in geresulteerd dat we op woensdag 26 mei 2010 de Tapu (het eigendomsbewijs) hebben gekregen van het appartement in het C-blok. Het staat nu officieel op onze naam. Komende week zal Mustafa voor ons nog het abonnement op water en elektra omzetten op onze naam en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen gaan betalen zodat alles is gedaan wat er moest gebeuren.