Almost nothing is known about the history of Iotape . The most important information concerning this city is connected with its establishment by Antiochus IV Epiphanes, the last king of Commagene from the Armenian Orontid Dynasty. This ruler reigned from 38 to 72 CE, so Iotape developed in the first century CE.

Iotape area is now cut into two parts by the road that runs across the ancient ruins. The most prominent monuments are located just off the coast, on a small promontory, on which the acropolis hill was located. Nowadays this is the place where most traces of ancient structures are still visible, including walls and roads that led to the harbour, located in the bay east of the promontory.

Next to the harbour road, there are some bases of the statues which once adorned it. The surviving inscriptions inform that these monuments were made for famous sportsmen and notable citizens.

On the other side of the cove, also just off the coast, stand the remains of an administrative building and a bath, with a preserved sewerage system. There are also the ruins of a Byzantine church, in the form of a three-aisled basilica. On its walls traces of frescoes decorating the interior are visible. Right next to the road today there are the ruins of a temple dedicated to Emperor Trajan.

Opposite the promontory, across the modern road, among the hills and modern buildings, you can find ruined houses and a church from the Byzantine period. Iotape necropolis is located a little further to the south-east, on the landward side of the road. In the area of ​​the ancient cemetery, there are several monumental tombs and many smaller tombs covered with barreled vaults.
Bron: https://turkisharchaeonews.net/site/iotape

 

Er is bijna niets bekend over de geschiedenis van Iotape. De belangrijkste informatie over deze stad is verbonden met de oprichting door Antiochus IV Epiphanes, de laatste koning van Commagene uit de Armeense Orontid-dynastie. Deze heerser regeerde van 38 tot 72 na Chr., dus Iotape ontwikkelde zich in de eerste eeuw N Chr.

Het Iotape-gebied wordt nu in tweeën gedeeld door de weg die over de oude ruïnes loopt. De meest prominente monumenten bevinden zich net voor de kust, op een klein voorgebergte, waarop de heuvel van de Akropolis lag. Tegenwoordig is dit de plek waar de meeste sporen van oude bouwwerken nog steeds zichtbaar zijn, inclusief muren en wegen die naar de haven leidden, gelegen in de baai ten oosten van het voorgebergte.

Naast de havenweg zijn er enkele bases van de beelden die het ooit sierden. Uit de overgebleven inscripties blijkt dat deze monumenten zijn gemaakt voor beroemde sporters en opmerkelijke burgers.

Aan de andere kant van de baai, ook net voor de kust, staan ​​de overblijfselen van een administratief gebouw en een bad, met een bewaard rioolstelsel. Er zijn ook de ruïnes van een Byzantijnse kerk, in de vorm van een basiliek met drie beuken. Op de muren zijn sporen van fresco’s te zien die het interieur versieren. Direct naast de weg staan ​​tegenwoordig de ruïnes van een tempel gewijd aan keizer Trajanus.

Tegenover het voorgebergte, aan de overkant van de moderne weg, tussen de heuvels en moderne gebouwen, vind je verwoeste huizen en een kerk uit de Byzantijnse periode. Iotape necropolis ligt iets verder naar het zuidoosten, aan de landzijde van de weg. Op het gebied van de oude begraafplaats zijn er verschillende monumentale graven en vele kleinere graven bedekt met gewelven.
Bron: https://turkisharchaeonews.net/site/iotape