Dim River (Turkish: Dim Çayı) The source of the Dim River are the river systems in the highlands of Konya Province, with the river itself around 60 kilometres flowing westwards into the Mediterranean Sea.

The river has played a big role in Alanya agriculture development in the past, nowadays it is mostly a favorite relax and picnic place with countless restaurants and attractions along the river. Local people love to come to Dimcay on Sundays for fishing, resting and BBQ.

The water of the river is always cool even though the coastal temperature is over 30 degrees celsius. While resting in shadow of rich vegetation, you can enjoy delicious food in the river restaurants unique in style and cuisine. They offer traditional turkish style sitting pergolas often situated directly on the water so you can chill yourself easily. Some of the places have a separated pool, some a waterslide, waterfalls and always good food. It is possible to swimm in the water or jump from a jumping board for the brave onces, sunbathe on the bank, enjoy waterslide or playgrounds for children.

In 2007, the Dim Dam was completed, which provides fresh water and electricity for Alanya.

Onze 1e kennismaking met de Dimcay was in april 2006 tijdens een jeepsafari. Er werd toen nog hard gewerkt aan de stuwdam en was het nog mogelijk om aan beide zijden van de dam te luchen op het water. Wel een raar idee was het dat het gebied achter de dam over enkele jaren veranderd zou zijn tot een groot stuwmeer.

Our 1st introduction to the Dimcay was in April 2006 during a jeep safari. At the time, a lot of work was still being done on the dam and it was still possible to have a good night’s rest on the water on both sides of the dam. It was a strange idea that the area behind the dam would have changed into a large reservoir in a few years’ time.

Dim Rivier (Turks: Dim Çayı)  De bron van de Dim-rivier zijn de riviersystemen in de hooglanden van de provincie Konya, waarbij de rivier zelf ongeveer 60 kilometer westwaarts de Middellandse Zee in stroomt.

De rivier heeft in het verleden een grote rol gespeeld in de landbouwontwikkeling van Alanya, tegenwoordig is het vooral een favoriete ontspannings- en picknickplaats met talloze restaurants en attracties langs de rivier. Lokale mensen komen graag op zondag naar Dimcay om te vissen, uit te rusten en te barbecueën.

Het water van de rivier is altijd koel, ook al is de kusttemperatuur meer dan 30 graden Celsius. Terwijl u relaxed in de schaduw  kunt u genieten van heerlijk eten in de rivierrestaurants die uniek zijn in stijl en keuken. Ze bieden traditionele Turkse zitpergola’s die vaak direct aan het water liggen, zodat je jezelf gemakkelijk kunt chillen. Sommige plaatsen hebben een apart zwembad, sommige een waterglijbaan, watervallen en altijd lekker eten. Het is mogelijk om in de rivier te zwemmen voor de dapperen.

In 2007 werd de Dim Dam voltooid, die Alanya van vers water en elektriciteit voorziet.

Maart 2009 is er onder in de dam een afsluiter gebroken waardoor het water ongecontroleerd uit het stuwmeer liep en met grote kracht de rivier in stroomde. Het gebeurde gelukkig op een tijdstip dat er weinig mensen waren  anders had dit een grote ramp kunnen worden. Nu was het voornamelijk schade aan de gebouwen en terrassen. De foto’s zijn van april de ringen lagen nog in het water en het stuwmeer liep leeg.

In March 2009, a valve at the bottom of the dam, was broken causing the water to run out of the reservoir uncontrollably and flow into the river with great force. Fortunately it happened at a time when there were few people otherwise this could have been a major disaster. Now it was mainly damage to the buildings and terraces. The photos are from April, the rings were still in the water and the reservoir emptied.

In Juli  en September 2009 zijn we in Mahmutlar. Natuurlijk zijn we naar de Dimcay gereden omdat we nieuwsgierig zijn hoe het ervoor staat. Het meer is bijna leeg en er stroomt bijna geen water door de rivier.

In July and September 2009 we are in Mahmutlar. Of course we drove to the Dimcay because we are curious how things are going. The lake is almost empty and hardly any water flows through the river.

The lake is completely filled
The water flows into the river via the overflow
December 2012 Er staat een groot hek bij het stuwmeer