Dagboek

Vanaf december 2005 de periode van aankoop en bouw van Sun Paradise heb ik onze belevenissen in een dagboek beschreven. Deze verhalen geïllustreerd met foto’s en gepubliceerd op een website. Projectontwikkelaar Toros Cekic Residence attenteerde andere kopers en geïnteresseerden op onze website en zo kwamen wij met steeds meer mensen in contact. Als er dan weer mensen op de bouw waren geweest voor een bezichtiging of om de vorderingen van hun appartement te bekijken kregen wij heel regematig foto’s en aanvullende informatie over de bouw. Wilt u onze belevenissen lezen en extra foto’s bekijken klikt u dan op de subpagina’s . Uit alle foto’s heb ik een selectie gemaakt die een mooi beeld/overzicht geven van de bouw. Deze kunt u vinden op de pagina Construction & Result.

Hetdagboek heb i nu geplubiliceerd tot 2010 het  lijkt misschien  dat we de jaren daarna niet meer zijn geweest. Maar dat is niet niet het geval jaarlijks gaan we zeker twee keer  of soms zelfs drie keer voor een aantal weken naar Mahmutlar. Omdat alles wat gewoontjes gaat worden als je er vaker bent heb ik geen echt dagboek meer bijgehouden. Wel maak ik nog steeds veel foto’s over dagelijkse dingen die ons opvallen, het is echter wel een klusje om alles uit te zoeken maar als dat is gebeurt zal ik ze zeker plaatsen. Van bijzondere plekken die wij hebben bezocht en dit zal zeker nog worden aangevuld, heb ik een aparte pagina gemaakt met daaronder subpagina’s. Kijk hier voor op pagina Things to do 

From December 2005, the period of purchase and construction of Sun Paradise, I have described our experiences in a diary. These stories are illustrated with photos and published on a website. Project developer Toros Cekic Residence drew the attention of other buyers and interested parties to our website and so we came into contact with more and more people. If people had been on the building again for a viewing or to view the progress of their apartment, we regularly received photos and additional information about the construction.
From these photos I have made a selection that gives a nice picture of the construction. You can find this on the page Construction & Result.
The diary is written in Dutch, there is no time and my English is not good enough to translate all this. Sorry!
But feel free to take a look at the various pages, you will find additional photos.